مقاله توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با تأکيد بر برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسع? جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با تأکيد بر برنامه‌هاي چهارم, پنجم و ششم توسع? جمهوري اسلامي ايران :


تعداد صفحات :29

بررسی سیاست‏های برنامه چهارم, پنجم و ششم توسعه در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع این مقاله است. از زنان مطلقه, بیوه, مجرد خود‌سرپرست و زنان شوهردار, که به دلایل گوناگون همچون ناتوانی شوهر سرپرست خانوارند, ذیل عنوان کلی زنان سرپرست خانوار یاد می‏شود. توانمندسازی این گروه از زنان مستلزم توجه به دو مؤلفه «پیشرفت» و «قدرت و عاملیت» زنان در متن سیاست‏گذاری است, لذا مسئله اصلی پژوهش بررسی شاخص‏های مؤلفه‏های یادشده در برنامه‏های مذکور و ارزیابی مواد قانونی این برنامه‏ها در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. نتایج این تحقیق, که به روش تحلیل محتوای کیفی جمع‏آوری شده, نشان می‏دهد برنامه‏های توسعه اقدام مؤثری برای افزایش عاملیت زنان در ناحیه دسترسی به منابع و حضور در شبکه‏های اجتماعی و بازار نداشته و فقط به حمایت‏های اندک مالی و تا حدودی حمایت‏های اجتماعی بسنده کرده است؛ سیاستی که نمی‏تواند به کاهش فقر و بهبود زندگی این زنان در درازمدت منجر شود.

لینک کمکی