مقاله تجرب? زنان تهراني از بي‏ اعتنايي اجتماعي در روابط همسايگي: يک مطالع? کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تجرب? زنان تهراني از بي‏ اعتنايي اجتماعي در روابط همسايگي: يک مطالع? کيفي :


تعداد صفحات :32

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربه زنان تهرانی از بی‏اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی است. اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی با استفاده از نمونه‌گیری نظری به‌دست آمده است. با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند, در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏های پیشین از بین زنانی که تجربیات و دغدغه‏هایی در روابط اجتماعی به طور اعم و روابط همسایگی به طور اخص داشتند, در دوره انجام پژوهش به خانه سلامت مسعودیه واقع در منطقه 15 تهران مراجعه کرده و نیز تمایل به شرکت در مصاحبه‏ داشتند, 17 نفر انتخاب شدند. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این مصاحبه‏ها, چهار کد نظری شامل الف) علل زمینه‏ساز کاهش جذابیت در روابط همسایگی, ب) عوامل علّی در شکل‏گیری پیامدهای منفی روابط همسایگی, ج) عوامل علّی عدم اعتماد و امنیت در روابط همسایگی و د) عوامل علّی عدم کفویت در روابط همسایگی شناسایی شدند. با توجه به تجارب زنان مشارکت‏کننده در این پژوهش, عواملی که باعث کمرنگ‌شدن روابط بین همسایگان تهرانی می‏شود زمینه‏ساز بی‏اعتنایی اجتماعی شده است. این مطالعه کدهای نظری ارزشمندی برای جامعه‏شناسان و روان‏شناسان دارد و همچنین الهام‏بخش کسانی است که خواهان ارتقای سطح روابط همسایگی و بهبود ارتباطات اجتماعی خود هستند.

لینک کمکی