مقاله عصر تصوير بي حجابي و بي حجابي اجباري بررسي وضعيت تصوير بي حجابي در دور? پهلوي دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عصر تصوير بي حجابي و بي حجابي اجباري بررسي وضعيت تصوير بي حجابي در دور? پهلوي دوم :


تعداد صفحات :29

دربار مواجه جامع ایران با پدید حجاب (به‌خصوص حجاب زنانه), دو دیدگاه به‌ظاهر متفاوت وجود دارد؛ اول مقاومت مردم در برابر بی‏حجابی اجباری (کشف حجاب) در دور رضاخان پهلوی و دوم مطابق با برخی از دیدگاه‌ها, واکنش به حجاب اجباری یا قانون حجاب در دور جمهوری اسلامی. در دور اول, در ذیل سیاست‏های «تجدد آمران» غربی, بی‏حجابی و در دور دوم حجاب امری تحمیلی محسوب می‏شود. بین این دو دوره, حکومت 37 سال پهلوی دوم قرار دارد که به‏رغم استمرار سیاست‏های تحمیل بی‏حجابی, کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است. تحمیل بی‏حجابی در این دوره, برخلاف دور پهلوی اول, مستقیماً در صحن واقعی اجتماعی نبود, بلکه از طریق گسترش تصاویر رسانه‏ای و تبلیغاتی و تأثیر بر ناخودآگاه ذهن کنشگران اجتماعی صورت گرفت. به‏علاوه, این سیاست‏ها از ده 1340 با طرح توسع سرمایه‏داری پیوند ‏خورد. در این مقاله, برای بیان ویژگی تصویری بی‏حجابی, از تعبیر «تصویر بی‏حجابی» استفاده شده است. این تصویر از اندام زنانه یا مردانه عمدتاً تحت تأثیر صنایع سینما و موسیقی پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. پیش از آن, آشکار‌شدنِ تصاویر بی‏حجاب از اندام زنانه یا مردانه چندان رایج نبود یا حداقل نشان تجدد, ترقی و شخصیت تلقی نمی‏شد. در مقال حاضر, با استفاده از نظری انتقادی مکتب فرانکفورت و چارچوب روشی صنعت فرهنگ, که در نیم دوم قرن بیستم صورت‏بندی شد, به بررسی وضعیت تصویر بی‏حجابی و تأثیر سیاست‏های پهلوی دوم بر آن خواهیم پرداخت. در نتیجه‏گیری, اولاً اشاره خواهیم کرد که توجه به ویژگی تصویری تحمیل بی‏حجابی, که از دور پهلوی دوم شروع شد, می‏تواند دو دیدگاه به‌ظاهر متضاد دربار واکنش جامع ایران به حجاب را توضیح دهد. ثانیاً, با توجه به استمرار تصاویر رسانه‏ا‏ی در دور جمهوری اسلامی, پژوهش دربار منازع تصویر باحجاب‌ـ تصویر بی‏حجاب ضرورت دارد.

لینک کمکی