مقاله الگوي تفاوت جنسي مرگ‏ و مير در ايران طي سال‏هاي 1385ـ1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي تفاوت جنسي مرگ‏ و مير در ايران طي سال‏هاي 1385ـ1394 :


تعداد صفحات :36

چرخه عمر و سبک زندگی متفاوت مرد و زن در جمعیت‏های انسانی همواره تفاوت‏های جنسیتی مهمی را در مرگ دو جنس پدید آورده است. مطالعه حاضر, الگوهای علت‌ـ سن شکاف جنسی مرگ‏ومیر در ایران و روند تحولات آن را در ایران طی یک دهه اخیر بررسی می‏کند. داده‏های مطالعه, از سامانه ثبت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی اخذ شده و پس از ارزیابی و تصحیح به روش تعدیل‌شده براس‌ـ تراسل و روش بنت‌ـ هوریوشی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‏دهد تفاوت جنسی امید زندگی در سال 1385 حدود 5/3 سال بوده که در سال 1390 به 9/2 سال کاهش یافته و سپس با اندکی افزایش در سال 1394 به 3 سال رسیده است. در طول دوره مطالعه‌شده, حدود 80 درصد از تفاوت جنسی مرگ‏ومیر مربوط به تفاوت‏های مرگ‏ومیر مردان و زنان در سنین 20 تا 64 سالگی بوده است. حوادث غیرعمدی در هر سه دوره نقشی مسلط در شکاف جنسی مرگ‏ومیر داشتند, اما سهم آن در طول زمان کاهش یافته و از 60 درصد به حدود 42 درصد در فاصل سال‏های 1385 تا 1394 رسیده است. درمقابل, در این دوره, نقش بیماری‏های قلبی عروقی در تبیین فزونی امید زندگی زنان نسبت به مردان, از 9 درصد به 20 درصد و نقش سرطان‏ها از 10 درصد به 15 درصد افزایش یافته است. مطالعه تفاوت جنسی در علل مرگ‏ومیر می‏تواند ضمن نشان‌دادن ظرفیت‏های کاهش مرگ‏ومیر مردان, به شناسایی نقاط بحرانی مرگ‏ومیر زنان بر‌حسب علت و سن نیز کمک کند. بر این مبنا, می‏توان با تمرکز برنامه‏ریزی‏های بهداشتی و پیشگیری از بیماری‏ها در جهت مشخص, تفاوت جنسی مرگ‏ومیر را کاهش داد و درضمن, امید زندگی در هر دو جنس را بهبود بخشید.

لینک کمکی