مقاله تأثير مکمل روي - متيونين بر عملکرد، قابليت‌ هضم مواد مغذي و متابوليت‌هاي خون بره‌هاي پرواري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير مکمل روي - متيونين بر عملکرد, قابليت‌ هضم مواد مغذي و متابوليت‌هاي خون بره‌هاي پرواري :


تعداد صفحات :24

به­منظور بررسی اثر تغذیه مکمل روی - متیونین بر عملکرد رشد, قابلیت هضم مواد مغذی خوراک, فراسنجه­های تخمیری شکمبه و برخی متابولیت‌های خون, آزمایشی روی 15 رأس بره نر کرمانی با میانگین وزن اولیه 88/0±1/32 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار به‌مدت هشت هفته انجام شد. تیمارهای آزمایشیشامل جیره پایه فاقد مکمل روی (شاهد), جیره پایه حاوی 50 میلی­گرم روی در کیلوگرم جیره از مکمل روی-متیونین و جیره پایه حاوی 100 میلی­گرم روی در کیلوگرم جیره از مکمل روی - متیونین بود. نتایج آزمایش نشان داد که بره­های تغذیه ‌شده با جیره حاوی 100 میلی­گرم مکمل روی, مصرف خوراک روزانه کمتری از تیمارهای دیگر داشتند (01/0>P). بره­هایی که در جیره خود 50 میلی­گرم روی دریافت کردند, افزایش وزن روزانه بالاتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند (05/0>P). بره­هایی که در جیره خود مکمل روی - متیونین دریافت کردند (50 یا 100 میلی‌گرم در کیلوگرم) ضریب تبدیل بهتری داشتند (05/0>P). قابلیت هضم ظاهری ماده خشک, ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) در بره­های تغذیه ‌شده با جیره حاوی 50 میلی­گرم مکمل روی بیشتر از بره­های گروه شاهد بود(05/0>P). با وجود این, تفاوتی در قابلیت هضم چربی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. تغذیه مکمل روی - متیونین تأثیری بر pH و مقدار نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و غلظت سرمی گلوکز, پروتئین تام, تری‌گلیسرید و اوره بره‌ها نداشت. براساس نتایج این پژوهش, استفاده از 50 میلی­گرم مکمل روی در هر کیلوگرم جیره, قابلیت هضم مواد مغذی خوراک را افزایش داده و در مقایسه با 100 میلی­گرم از این مکمل, تاثیر بهتری بر عملکرد رشد بره­های پرواری دارد.

لینک کمکی