مقاله مطالع? جامعه‌شناختي درک بومي سالمندان از توانمندي در جامع? روستايي (مورد مطالعه: روستاي لريجان، شهرستان محلات، استان مرکزي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالع? جامعه‌شناختي درک بومي سالمندان از توانمندي در جامع? روستايي (مورد مطالعه: روستاي لريجان, شهرستان محلات, استان مرکزي) :


تعداد صفحات :33

به منظور نیل به توسع محلی, باید به مشارکت تمام افراد اجتماع توجه شود. سالمندان نیز به عنوان بخشی از جامعه, از اهمیت بالایی برخوردارند. به نظر می­رسد, پیش­شرط نقش­آفرینی مؤثر سالمندان در توسع محلی یک اجتماع, شناخت مؤلفه­های مؤثر و اتخاذ استراتژی­های مناسب به منظور ارتقای هرچه بیش­تر توانمندی آنان است. در پژوهش حاضر, مقولات ارتقادهند وضعیت توانمندی سالمندان بررسی شده است. مشارکت­کنندگان در پژوهش حاضر سالمندان روستای لریجان شهرستان محلات در استان مرکزی بوده­اند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از روش تحلیل موضوعی در رویکرد کیفی استفاده شده است. تکنیک­­های جمع­آوری اطلاعات عبارت‌اند از: مشاهده مشارکتی, مصاحب نیمه‌ساختاریافته و روش­های زمینه‌نویسی. برای تحلیل داده­ها از کدگذاری و مقوله‌بندی استفاده شده است. به منظور غنای هرچه بیش­تر داده­ها از مجموع 17 مصاحب انجام­شده, 12 مصاحبه که بهترین کیفیت را داشته انتخاب و تحلیل شده است. بر اساس نتایج پژوهش, مهم­ترین عوامل ارتقادهنده و مؤثر در رشد توانمندی سالمندان عبارت‌اند از: سرمای اطلاعاتی, سلامت و توانایی انجام کار, دارا بودن همسر, سواد و تحصیلات, مشارکت مذهبی, شبک حمایتی فرزندمحور, شبک حمایتی خویشاوند- دوست­محور, استقلال فکری و استقلال عملی, قدرت چانه­زنی و نفوذ کلام, کم­توقعی و تقدیرگرایی, آموزه­های فرهنگ روستایی و برخی از موارد دیگر که در ضمن پژوهش بیان شده­اند. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر, ترکیب و پیوستگی عاملیت و ساختار فرصت در ارتباط با ارتقا یا تضعیف توانمندی, تفکیک‌ناپذیر است. در نتیجه به منظور هرگونه تحلیل و برنامه­ریزی می­بایست به این ارتباط دوسویه توجه شود.

لینک کمکی