مقاله برندسازي شهري براي تحقق شهر خلاق؛ ارائ? نظريه‌اي داده‌بنياد (مورد مطالعه: شهر اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برندسازي شهري براي تحقق شهر خلاق؛ ارائ? نظريه‌اي داده‌بنياد (مورد مطالعه: شهر اروميه) :


تعداد صفحات :33

شهرهای نام‌آور برای تثبیت جایگاه خود همواره در تلاش‌اند تا خود را به یکی از انگاره‌های جدید ربط دهند. یکی از این انگاره‌ها شهر خلاق است. شهرها با ملحق شدن به شبک شهرهای خلاق در پی افزایش توان اقتصادی خود می باشند و برای نیل به این رشد اقتصادی به تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌هایی دست زده‌اند که یکی از آن‌ها برندسازی شهری است, زیرا اصلی‌ترین رسالت برندینگ شهری کمک به رشد اقتصادی شهر است. هدف پژوهش حاضر ارائ مدل برندسازی شهری برای تحقق مفهوم شهر خلاق با استفاده از تئوری داده‌بنیاد و با تأکید بر شهر ارومیه است. روش گردآوری داده‌ها مصاحب عمیق نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران بوده است. جامع آماری شامل مدیران ارشد شهرداری, اعضای هیئت علمی گروه هنر و شهرسازی, شوراهای شهر و ... است. جهت نمونه‌گیری از طرح نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک ارجاعی زنجیره‌ای استفاده شده است. اشباع نظری تا نمون 16 تا حدودی شکل گرفت اما روند پژوهش تا نفر 21 ادامه یافت. برای تفسیر داده‌ها نیز از روش کدگذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی, شرایط علی- شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر مؤثر بر پدید برندسازی شهری را نشان می‌دهند. از جمله شرایط علی مهم برندسازی شهری, ملحق شدن به شبک شهرهای خلاق است. با ملحق شدن به این شبکه, زمین بروز خلاقیت در میان تمام اقشار جامعه فراهم می­شود و به نوعی جو یا فضای خلاقیت بر جامعه حاکم می­شود. چنین جامعه‌ای برای سرمایه‌های انسانی خلاق, جذاب می‌شود و در نتیجه سرمای اجتماعی را در چنین جامعه‌ای بالا می‌برد. با بالا رفتن سرمای اجتماعی, ساحت‌های سیاسی و اقتصادی و کالبدی نیز بارور می‌شوند و زمینه برای توسع همه‌جانبه مهیا می‌شود. از آنجا که برندسازی فی نفسه هدف نیست و اهدافی نظیر پایداری اقتصادی, افزایش اعتبار و آواز شهر, بهبود تصویر شهر و ... را در بر می‌گیرد و نیز با ذکر این نکته که اید شهر خلاق سعی دارد کیفیاتی که تصویر ذهنی یک شهر را برای شهروندان زیباتر می‌کند, تقویت کند, می‌توانیم کسب جایگاه شهر خلاق و دستیابی به پایداری اقتصادی را معلول و حد نهایی برندسازی شهری در نظر بگیریم. پیامدهای مندرج در الگو نیز مؤید همین مطلب است.

لینک کمکی