ارزيابي مجدد گاهنگاري آثار زيويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي مجدد گاهنگاري آثار زيويه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات باستان شناسي (دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :24

باستان شناسانی که در رابطه با زیویه به تحقیق پرداخته اند, نظریات مختلفی درباره سازندگان آثار و سبکهای هنری آن بیان نموده اند. بیشتر آنان با تکیه بر یک شی منفرد و خاص و با تجیه و تحلیل نقوش آن و مقایسه آن با نمونه های مشابه از فرهنگ ها و یا محوطه های همجوار منشا اشیا و یا منشا هنری و سبک آن را به ناحیه مورد نظر منتسب کرده و بر پایه همین مقایسه ها, تمام مجموعه زیویه را تاریخ کذاری کرده اند. از اشتباهات صورت گرفته در مورد سبک شناسی و تعیین قدمت اشیا زیویه, همزمان پنداشتن تمامی مجموعه به دستآمده از زیویه, است. شاید یکی از دلایل این امر پیداشدن اکثر آثار گنجینه در تابوت برنزی بوده است. در این مقاله سعی شده تا تمامی سبکهای موجود در زیویه مورد توجه قرارگیرد تا بتوان تاریخ گذاری مطمئن تری را که بتواند تمامی سبکهای مورد نظر و نیز تمامی مواد فرهنگی به دست آمده را شامل شود, ارائه کرد. گاهنگاری پیشنهاد شده, اواخر عصر آهن 2 تا دوره ماد را در بر می گیرد.
کلید واژه: زیویه, سبکهای هنری, سفال, معماری, اسناد آشوری و گاهنگاری

لینک کمکی