بررسي ويژگي هاي ريختي آبدزدک اروپايي (Gryllotalpa gryllotalpa (Orth.: Gryllotalpidae در شمال غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ويژگي هاي ريختي آبدزدک اروپايي (Gryllotalpa gryllotalpa (Orth.: Gryllotalpidae در شمال غرب ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اکوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم کشاورزي)

تعداد صفحات :14

آبدزدک اروپایی یکی از مهم ترین آفات حشره ای ایران از جمله منطقه آذربایجان بوده و خسارت آن در برخی مناطق, بسیار اقتصادی می باشد. در این مطالعه, ویژگی های ریختی قسمت های مختلف بدن حشره از جمله طول بخش های مختلفی از اسکلت خارجی حشرات کامل مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اندازه بال های جلویی و عقبی, منتهی به تشخیص دوشکلی فصلی به صورت افراد بال بلند و بال کوتاه در این گونه گردید که بر اساس منابع موجود تاکنون در دنیا گزارش نشده است و احتمال می رود که افراد بال بلند و بال کوتاه از نظر ویژگی های زیستی و رفتاری نیز متفاوت باشند. دو شکلی جنسی توسط رگبندی بال های جلویی جنس های نر و ماده تشخیص داده شد. یکی از ویژگی های مهم در تشخیص گونه آبدزدک ها آرایش خارها در ساق پاهای جلویی و عقبی است, به طوری که تعداد و طول این خارها در گونه های مختلف حشره متفاوت بود, ساق پای جلویی در افراد این گونه دارای چهار زایده انگشت مانند پهن و قوی در انتها بوده, در حالی که ساق پای عقبی دارای پنج خار تیز در کناره و هفت خار ظریف در انتها می باشد.
کلید واژه: آبدزدک اروپایی, Gryllotalpa gryllotalpa, ویژگی های ریختی, دو شکلی فصلی, شمال غرب ایران

لینک کمکی