روش گرافيکي نوين مبتني بر فناوري پينچ براي افزايش زمان رسوب گذاري شبکه مبدل هاي حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روش گرافيکي نوين مبتني بر فناوري پينچ براي افزايش زمان رسوب گذاري شبکه مبدل هاي حرارتي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :17

در این مقاله یک روش گرافیکی جدید برای بررسی زمان رسوب گذاری شبکه مبدل های حرارتی ارایه شده است. هدف از انجام این کار, افزایش مدت زمانی است که شبکه مبدل های حرارتی می تواند بدون نیاز به انجام فرایند رسوب زدایی, عملیات انتقال حرارت مورد نیاز را انجام دهد. در شبکه مبدل های حرارتی, تعدادی از جریان ها دارای نرخ رسوب گذاری بیشتری نسبت به سایر جریان ها می باشند. در این روش فرصت بیشتری برای جریان های با نرخ رسوب گذاری بیشتر برای رسوب گذاری داده می شود. در واقع جریان های با نرخ رسوب گذاری بیشتر با جریان های با نرخ رسوب گذاری کمتر بین مبدل های حرارتی گوناگون جایگزین می شوند تا زمان بیشتری به کل شبکه مبدل های حرارتی برای رسوب گذاری داده شود. در این صورت تعداد دفعات تمیز کاری شبکه مبدل های حرارتی در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد. جابه جایی جریان ها مستلزم عبور جریان با نرخ رسوب گذاری بیشتر از مکانی است که قبلا جریان با نرخ رسوب گذاری کمتر عبور کرده است و برعکس. در نتیجه جریان ثانویه با پس ماندهای جریان اولیه مخلوط می شود. بنابراین باید تطابق و سازگاری ساختار جریان ها (برای جلوگیری از تخریب جریان ها) و ملاحظات دمایی (برای رسیدن به انتقال حرارت دلخواه) لحاظ شود. منظور از ملاحظات دمایی, باقی ماندن خروجی جریان ها در بازه از پیش تعیین شده است. این روش می تواند در واحدهایی که مساله رسوب زدایی و هزینه های مربوط به آن دردسرساز است, به کار گرفته شود. (برای مثال؛ صنایع لبنی).
کلید واژه: فناوری پینچ, رسوب گذاری, زمان رسوب گذاری, شبکه مبدل های حرارتی

لینک کمکی