بررسي تنوع گونهاي مگس هاي گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان دماوند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تنوع گونهاي مگس هاي گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان دماوند :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط زيست جانوري

تعداد صفحات :21

خانواده سیرفیده از بزرگترین خانواده های متعلق به راسته دوبالان می باشد که با نامهای Hoverfly و Flowerfly در دنیا شناخته می شوند. این خانواده دارای 3 زیرخانواده, 15 قبیله و حدود 6000 گونه می باشد. مگس های گل در فرم بالغ از شهد و گرده گل تغذیه می کنند و بدلیل تغذیه برخی از گونه ها در دوران لاروی از شته ها نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا می کنند. در مطالعه حاضر, فون مگس های گل شهرستانهای دماوند طی سالهای 89-1388 بررسی شد. سپس شاخص های اکولوژیک از جمله شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون- وینر, شاخص های یکنواختی سیمپسون, کامارگو و اسمیت- ویلسون, غنای گونه ای, واریانس و انحراف معیار استاندارد نیز مورد محاسبه قرار گرفتند. نمونه های بالغ مگس های گل با استفاده از تور حشره گیری جمع آوری شدند و پس از اتاله به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شده و توسط کلیدهای شناسایی موجود (Sarthou & Speigh, 2008 ;Stubs & Falk, 1996; Bi-Bienko, 1988) شناسایی شدند. در نهایت گونه های شناسایی شده توسط Dr.Barkalov از کشور روسیه مورد تایید قرار گرفتند. در مجموع 25 گونه از دو زیر خانواده Syrphine و Eristalinae جمع آوری شدند.
کلید واژه: سیرفیده, Syrphidae, تنوع گونه ای, دماوند

لینک کمکی