دستگاه خلافت عباسي و جريان هاي اجتماعي فتيان (جوان مردان) (قرن هفتم ه.ق)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دستگاه خلافت عباسي و جريان هاي اجتماعي فتيان (جوان مردان) (قرن هفتم ه.ق) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسکويه

تعداد صفحات :27

از جمله مهم ترین جریان های اجتماعی در قرن ششم و هفتم هجری قمری, تشکیلات فتیان در این دوره است. این گروه اجتماعی که مهم ترین دغدغه شان استوار گردانیدن برادری میان مردم و فراخواندن آن ها به انجام دادن فضایل و دوری از رذایل اخلاقی بود, می کوشید با حضور در میان مردم, برای آن ها پناه گاهی در مواجهه با ظلم و ستم موجود در جامعه باشد. با توجه به جای گاه اجتماعی جوان مردان, به خصوص قدرت مردمی نهفته در این تشکیلات, حکومت های سیاسی وقت و گاه دستگاه خلافت عباسی, در پی ایجاد ارتباط با آنان به منظور استفاده از توانایی های بالقوه شان بود.در این نوشتار, نگارنده از یک سو می کوشد با شناخت تشکیلات جوان مردی در اصول و ساختار, چگونگی تغییر آن را از سلکی فردی به جریانی اجتماعی, جستجو کند و از سوی دیگر, تعامل میان این جریان اجتماعی و دستگاه خلافت عباسی را در قرن هفتم هجری قمری بررسی نماید.
کلید واژه: تشکیلات جوان مردی, دستگاه خلافت عباسی, جریان های اجتماعی

لینک کمکی