تاثير حضور زنان در امور سياسي و اقتصادي دربار عباسيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير حضور زنان در امور سياسي و اقتصادي دربار عباسيان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسکويه

تعداد صفحات :27

در بخش اول این مقاله به معرفی زنان موثر و صاحب نفوذ دربار عباسی به اختصار و تحت عنوان (زنان صاحب نام) پرداخته شده و در بخش دوم حضور زنان در امور سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به میزان اثرگذاری شان توجه شده است.در ایام حکومت ابوالعباس سفاح و منصور زنان دخالت چندانی در امور کشور نداشتند. اما در دوران مهدی, با ورود همسرش (خیزران) به عرصه های سیاسی و اقتصادی, شرایط ویژه ای در دربار عباسی ایجاد شد و آرام آرام زنان دیگری هم وارد عرصه کشورداری شدند و سررشته امور را به دست گرفتند؛ به گونه ای که خلفا در بسیاری از تصمیمات مهم دخالتی نداشتند؛ قهرمانه ها از این گروه زنان اند که در حکومت امین وارد دربار شدند, تا آن جا که اداره امور قصر, از آشپزخانه تا خزانه و حرم سرا, به صورت کامل, در اختیار آنان بوده است.
کلید واژه: ثمل قهرمانه, خیزران, زبیده, هادی, هارون

لینک کمکی