بررسي برخي از پديده هاي فکري نو موثر بر انقلاب مشروطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي برخي از پديده هاي فکري نو موثر بر انقلاب مشروطه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسکويه

تعداد صفحات :25

گسترش روابط ایران و اروپا در قرن 13ه.ق/19م و شکست ایران در جنگ با روسیه, باعث ایجاد تحولات وسیع در ساختار اقتصادی و فرهنگی و پیدایش اندیشه اصلاح طلبی در عصر قاجار گردید. تداوم جریان اصلاحات در دوره های بعد, مقدمات لازم در راستای ظهور موسسات تمدنی جدید و پدیده های فکری نو, از جمله تاسیس دارالفنون, انتشار روزنامه های دولتی و غیردولتی برون مرزی, ترجمه و تالیف کتاب های جدید و احداث مدارس نو را در عصر ناصری و مظفری فراهم آورد. در همین راستا, دو جریان عمده فکری جامعه, یعنی منورالفکران و علمای دینی نوگرا با در نظر داشتن بحران های سیاسی و اجتماعی ایران و ضرورت ایجاد تحول در ساختار سیاسی و فرهنگی کشور, درصدد به وجود آوردن سازگاری و تلفیق میان بنیان تفکر سنتی جامعه ایران با افکار و اندیشه های جدید برآمدند. پی آمد مهم چنین تلاشی, فراهم آمدن مقدمات فکری انقلاب مشروطه ایران بود. مقاله حاضر تلاش دارد پدیده های فکری جدید را با تکیه بر اندیشه های منورالفکران تجددخواه مورد بررسی قراردهد.
کلید واژه: قاجار, اصلاح طلبی, منورالفکران, اروپا, ناصرالدین شاه, انقلاب مشروطه

لینک کمکی