وضعيت فرش ايران در عصر ايلخانان مغول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن وضعيت فرش ايران در عصر ايلخانان مغول :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسکويه

تعداد صفحات :17

هنر و صنعت فرش در ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد. هنرمندان ایرانی با ذوق و شور به کار قالی بافی و فرش مشغول بودند و باعث رونق آن شدند. پس از حمله مغول به ایران این صنعت دچار رکود شد و بسیاری از هنرمندان به نقاط دیگر رفتند و به کار خود ادامه دادند. پس از استقرار حکومت ایلخانی مغول, این حکام با استفاده از ایرانیان به بهبود وضعیت ایران پرداختند و بسیاری از ویرانی ها را آباد کردند. به خصوص, در امر اقتصاد (تجارت و کشاورزی) و فرهنگ اقدامات موثری انجام دادند. به طور حتم هنر و صنعت فرش نیز مانند بسیاری از هنرها و صنایع مورد توجه قرار گرفت. متاسفانه نمونه ای از فرش ایران دوره ایلخانی باقی نمانده است و فقط می توان آن را در آثاری مانند نقاشی و کتاب ها ملاحظه کرد. اما این امر دلیل بر نابودی کامل و یا عدم وجود این صنعت در دوره ایلخانان نیست؛ زیرا صنعت فرش به تحول و تکامل خود ادامه داد و در دوره صفویه به اوج پیشرفت رسید. بنابراین, در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و تاریخی و بهره گیری از منابع موجود وضعیت فرش در دوره ایلخانان بررسی گردد.
کلید واژه: فرش, ایلخانان, هنر, صنعت, ایران

لینک کمکی