آناليز مودال پره رديف دوم يک توربين گاز صنعتي به روش تحليلي و تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آناليز مودال پره رديف دوم يک توربين گاز صنعتي به روش تحليلي و تجربي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه پژوهشي مهندسي مکانيک ايران (فارسي)

تعداد صفحات :28

در این مقاله, آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی انجام گردیده و مودهای ارتعاشی پره در شرایط مختلف به دست آمده است. جهت صحه گذاری, ابتدا در یک حالت خاص, تحلیل المان محدود با استفاده از نرم افزار NASTRAN-PATRAN مطابق شرایط تست تجربی انجام گردیده و پس از اطمینان از وجود تطابق بین نتایج تحلیل المان محدود و نتایج تجربی, تحلیل مطابق شرایط کاری توربین گاز انجام گردیده و در نهایت دیاگرام کمپل رسم گردیده است. با توجه به مدلسازی صورت گرفته و همچنین محاسبه فرکانس تحریک در شرایط توربین گازی و رسم دیاگرام کمپل, مشخص شد هیچگونه مشکل رزونانسی در پره به وجود نیامده, ضمن اینکه تطابق قابل قبولی بین نتایج تحلیلی و تجربی وجود دارد.
کلید واژه: سوپر آلیاژ, پره توربین, فرکانس طبیعی, فرکانس تشدید, المان محدود

لینک کمکی