هويت بخشي به شهر از طريق بهره گيري از عناصر طبيعي، نمونه موردي شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن هويت بخشي به شهر از طريق بهره گيري از عناصر طبيعي, نمونه موردي شهر همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هويت شهر

تعداد صفحات :16

نبود رابطه منطقی بین کالبد شهر و عناصر سازنده هویت آن یک مساله عام در شهرهای امروز است. هدف این تحقیق حل بحران هویتی شهرهای معاصر ایران از طریق شناسایی عناصر و پدیده های طبیعی و تعیین روشی برای چگونگی اثربخشی آنها در هویت شهرها است. فرضیه تحقیق بیان می کند که عناصر طبیعی شهرها در ارتقا کیفیت کالبدی شهرها می توانند اثربخش باشند و هویت شهر به شدت متاثر از نحوه ترکیب این عناصر در یکدیگر است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی و از طریق مطالعه اسنادی, به تدوین چهارچوب نظری مفاهیم هویت و طبیعت می پردازد و با روش مقایسه تطبیقی و تحلیلی معیارهای هویت بخش شهر, که شامل معیارهای برنامه ریزی و طراحی شهری می گردد را استخراج می نماید. نتایج تحقیق در شهر نمونه مورد آزمون نشان دهنده این است که عناصر طبیعی نقش مهمی در ایجاد هویت در شهر داشته و برای ایجاد هویت های جدید ضرورت دارد از آنها الهام گرفته شود.
کلید واژه: هویت شهر, عناصر طبیعی, پدیده های طبیعی, معیارهای هویت شهر, شهر همدان

لینک کمکی