نظريه عمومي براي شهرهاي قرن بيست و يکم و انطباق آن با شرايط ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نظريه عمومي براي شهرهاي قرن بيست و يکم و انطباق آن با شرايط ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هويت شهر

تعداد صفحات :13

در دهه های اخیر رویکردهای جدیدی در رابطه با مسائل شهری مطرح گردیده است. از این رو برای ارائه واقع بینانه تر نظریات مربوط به توسعه شهر, بررسی تحولات چند دهه اخیر شهرهای مختلف لازم است. و با شناخت سیر تکاملی آنها می توان الگوهای واقع گرایانه تری ارائه نمود. سیر تحول شهرها با توجه به عوامل مختلف موجب گردیده اثر این عوامل در توسعه شهرها مورد بازنگری قرار گیرد.پیترهال در اواخر قرن بیستم به بررسی تعدادی از شهرهای دنیا پرداخت تا با شناخت و مقایسه آنها, به الگوهای مناسبی دست یابد. وی به جستجوی ماهیت و اثر نیروها می پردازد و سپس نتایج این تغییرات را در سیستم شهری مورد بررسی قرار می دهد. در این رابطه ابتدا با رویکردی به بحث در مورد نظریه پیترهال پرداخته و سپس عوامل موثر بر گسترش شهرهای بزرگ و میانی ایران بررسی شده و با نتایج حاصل از نظریه پیترهال مقایسه می گردند.
کلید واژه: سیستم شهر, نیروهای تاثیرگذار, پیترهال, شهرهای ایران, نظریه عمومی, قرن بیست و یکم

لینک کمکی