بررسي معاني حروف اضافه مکاني فرهنگ سخن بر اساس معني شناسي شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي معاني حروف اضافه مکاني فرهنگ سخن بر اساس معني شناسي شناختي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب پژوهي

تعداد صفحات :24

هر فرهنگ نگاری با معنی سروکار دارد و آشنایی با تعاریف مختلف معنی و رویکردهای متفاوت در معنی شناسی می تواند برای وی مفید باشد. در این مقاله نگارنده کوشیده است نحوه نگرش به معنی در معنی شناسی شناختی را معرفی کند. در این رهیافت, معنی دائره المعارفی مدنظر است که با معنای فرهنگ وار متفاوت است. در این مقاله نحوه ضبط معانی حروف اضافه مکانی در فرهنگ فارسی سخن بر اساس معنی شناسی شناختی بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن بر اساس این الگو معرفی شده است. این مقاله نشان می دهد که آشنایی با معنی شناسی شناختی چگونه می تواند فرهنگ نگاران را در تعیین معنای کامل مدخل ها یاری کند.
کلید واژه: معنی شناسی شناختی, معنای دائره المعارفی, معنای فرهنگ وار, حروف اضافه, فرهنگ سخن

لینک کمکی