مقايسه خونريزي و دريافت خون بيماران تحت عمل جراحي پيوند شريان كرونري با يا بدون استفاده از پمپ قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه خونريزي و دريافت خون بيماران تحت عمل جراحي پيوند شريان کرونري با يا بدون استفاده از پمپ قلبي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پياورد سلامت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: خونریزی شدید به عنوان علت مهم عوارض و مرگ و میر در اعمال جراحی قلب با استفاده از پمپ قلبی نقش کلیدی را ایفا می‌ کند. هدف از مطالعه مقایسه بین میزان خونریزی و دریافت خون بیماران تحت عمل جراحی گرافت کرونری با یا بدون استفاده از پمپ قلبی می باشد.روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی آینده نگر, دو سوکور تصادفی شده 300 بیمار برای اعمال جراحی قلب در دو گروه 150 نفره با و بدون استفاده از پمپ قلبی مقایسه شدند. بیماران تا 72 ساعت برای ارزیابی عوارض مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز آماری با استفاده تست های c2 و فیشر و تست Rank Sum انجام شد.یافته‌ ها: بیماران تحت عمل جراحی با استفاده از پمپ, ضمن عمل خون, آلبومین و پلاسمای تازه بیشتر (P<0.0001) و بعد از عمل پلاکت بیشتری دریافت کردند (29.3 درصد بر خلاف 70.7 درصد, P<0.007). خونریزی ضمن عمل و 4 ساعت بعد از عمل بیماران بدون پمپ بیشتر بود (P<0.001). اگر چه 12 تا 72 ساعت بعد از عمل در بیماران با استفاده از پمپ خونریزی بیشتری دیده شد. 4 مورد مرگ بعد از عمل در این گروه وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: علیرغم اینکه در انتهای عمل جراحی بدون استفاده از پمپ هپارین ریورس نشده بود, بیماران در ضمن و بعد از عمل بدون استفاده از پمپ قلبی خون, پلاکت, پلاسمای تازه منجمد و آلبومین کمتری دریافت کرده بودند و خونریزی و مرگ و میر کمتری داشتند.
کلید واژه: گرافت شریان کرونر بدون پمپ قلبی, انتقال خون, خونریزی

لینک کمکی