بررسي تاثير آسپرين در پيش گيري از پره اکلامپسي در زنان با سونوگرافي داپلر غيرطبيعي شريان رحمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير آسپرين در پيش گيري از پره اکلامپسي در زنان با سونوگرافي داپلر غيرطبيعي شريان رحمي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: پیش گیری از پره اکلامپسی اهمیت زیادی در کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تجویز آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی در زنان پرخطر و دارای یافته های غیرطبیعی داپلر شریان رحمی مراجعه کننده به بیمارستان شبیه خوانی کاشان انجام شده است.مواد و روش ها: با انجام یک کارآزمایی بالینی زنان در معرض خطر پره اکلامپسی در هفته های 16- 12حاملگی تحت سونوگرافی داپلر عروق رحمی قرار گرفته و در صورت وجود یافته غیرطبیعی داپلر وارد مطالعه شده و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (40 نفر) و شاهد (40 نفر) وارد شدند. برای گروه تجربی روزانه 80 میلی گرم آسپرین تجویز شد. دو گروه تا بعد از زایمان پیگیری و عاقبت حاملگی از نظر بروز پره اکلامپسی, محدودیت رشد داخل رحمی جنین, زایمان زودرس, آپگار دقیقه اول و پنجم کمتر از 5, نوع زایمان و وزن نوزاد بررسی گردیدند.نتایج: بر اساس یافته های مطالعه بروز پره اکلامپسی در گروه تجربی 2.5 و در گروه شاهد 22.5 درصد و خطر بروز پره اکلامپسی در گروه شاهد 9 برابر بیشتر از گروه تجربی بود (P=0.007). تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر وزن هنگام تولد نوزاد, روش زایمان و سن حاملگی هنگام زایمان وجود نداشت.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد تجویز آسپرین در هفته های 16-12 بارداری برای افراد در معرض پره اکلامپسی می تواند باعث کاهش بروز پره اکلامپسی شود, لذا می توان از آن به عنوان یک روش پیش گیری از پره اکلامپسی در افراد پرخطر با یافته های غیرطبیعی سونوگرافی داپلر استفاده کرد.
کلید واژه: آسپرین, سونوگرافی داپلر, پره اکلامپسی, عاقبت حاملگی, شریان رحمی

لینک کمکی