مقايسه نتايج بين دو روش جراحي ليختن اشتاين و ريد-ريوز در ترميم فتق اينگوئينال يک طرفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه نتايج بين دو روش جراحي ليختن اشتاين و ريد-ريوز در ترميم فتق اينگوئينال يک طرفه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: ترمیم فتق اینگوینال به روش لیختن اشتاین(Lichtenstein) نوعی ترمیم بدون کشش است که در آن نسج مصنوعی مش برای بازسازی کف استفاده می شود و مش در قدام فاسیای ترانسورسالیس تعبیه می شود. در روش رید-ریوز Read-Rives مش درست روی پریتوان قرار داده می شود. هدف از این مطالعه مقایسه مزایا و معایب این دو روش از نظر نتایج عمل جراحی و عوارض آن می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به روش آینده نگر تصادفی بوده و 126 بیمار وارد مطالعه شدند, 64 نفر به روش LS و 62 نفر به روش RR عمل شدند. بیماران از نظر عوارض زودرس جراحی و طول مدت جراحی, بستری و زمان بازگشت به فعالیت طبیعی بررسی شدندیافته ها: درد بعد از عمل و زمان بازگشت به کار در گروه RR به میزان معنی داری کوتاه تر بود, طول مدت عمل جراحی و عود پس از عمل در هر دو گروه برابر بود ولی میزان عفونت پس از عمل جراحی در گروه LS بیش تر بود.نتیجه گیری: روش رید-ریوز از نظر تکنیکی به سادگی روش لیختن اشتاین نبوده ولی انجام این روش برای ترمیم فتقهای تیپ III و IV بر اساس طبقه بندی Nyhus مورد اعتماد می باشد.
کلید واژه: ترمیم فتق اینگوینال, روش لیختن اشتاین, روش رید-ریوز, ترمیم بدون کشش, درد پس از عمل

لینک کمکی