تعيين دوز بهينه داروي آتورواستاتين به بيماران با استفاده سيستم هوشمند فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين دوز بهينه داروي آتورواستاتين به بيماران با استفاده سيستم هوشمند فازي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: امروزه سیستم های هوشمند فازی در تجزیه و تحلیل شرایط عدم قطعیت در پزشکی چون تجویز دارو به بیماران کمک موثری به درمان بیماری ها می کنند. بیماری عروق کرونر سبب تنگ شدن سرخ رگ های کرونری و عدم خون رسانی به عضلات قلب می شود. جلوگیری از افزایش چربی خون از مهم ترین روش های درمانی این بیماری است. مصرف دوز بهینه داروی آتورواستاتین یکی از استراتژی های رایج پزشکی در درمان این بیماری است. اما آسیب کبدی یکی از عوارض جانبی مصرف این نوع داروها است. سطح پلاسمای آنزیم کبدی آلانین آمینوترانسفر (ALT) علامتی دال بر آسیب کبدی است و به عنوان ملاکی از عارضه جانبی این دارو در نظر گرفته می شود. هدف این تحقیق, تعيين دوز بهينه داروي آتورواستاتين به بيماران با استفاده سيستم هوشمند فازي بود.مواد و روش ها: در این پژوهش دوز بهینه آتورواستاتین با به کارگیری سیستم هوشمند فازی در بیماران عروق کرونر با در نظر گرفتن اطلاعات دموگرافیک آن ها که سبب بیش ترین کاهش LDL سرمی و کم ترین عارضه جانبی شود, انتخاب شد. در مدل ما کاهش LDL و کلسترول و نسبت LDL/HDL خون به عنوان پیامدهای مثبت دارودرمانی و افزایش ALT خون به عنوان عارضه جانبی دارو در نظر گرفته شده اند.یافته ها: دوز بهینه آتورواستاتین حاصل از این مدل با تجویز چندین پزشک متخصص در شرایط مشابه برای 23 مورد بیمار با دموگرافی مشخص مقایسه شد و در 65 درصد موارد تصمیم گیری ها با هم مشابه بودند که برای پذیرش در چنین مدلی مطلوب است.نتیجه گیری: نتایج دال بر کارایی مناسب این مدل فازی برای تصمیم سازی در حد بالینی است. در نتیجه این مدل می تواند یک مدل کمک تصمیم ساز برای پزشکان و یک راهنمای مناسب برای تعیین دوز دارو برای شرکت های داروسازی باشد.
کلید واژه: سیستم فازی, بیماران عروق کرونر, دوز, آتورواستاتین, LDL, آلانین آمینوترانسفر

لینک کمکی