بازتعريف آموزش دکتراي تخصصي در کشور: مرور ساختاريافته مستندات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بازتعريف آموزش دکتراي تخصصي در کشور: مرور ساختاريافته مستندات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: بررسی متون علمی موجود که به تحلیل جوانب مختلف آموزش دکترای تخصصی پرداخته و راهکارهایی را جهت بهبود آموزش PhD در دنیا ارائه داده اند, می تواند به بهبود نظام ارتقا دانش در کشور کمک نماید. برای شناسایی مهم ترین نکات بیان شده در خصوص مدل های رایج تربیت دانشجویان دکترای تخصصی در سطح دنیا و نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین شناسایی مهم ترین برنامه های توسعه آینده, مقالات منتشر شده در بانک های اطلاعاتی عمده به صورت ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفتند.مواد و روش ها: در این مرور ساختاریافته, بانک های اطلاعاتیPubmed ,Scopus و موتور جستجوی Google Scholar در فاصله سال های 1998 تا 2008 با استفاده از 10 کلید واژه اولیه مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و نظر تخصصی گروه تحقیق, مقالات مرتبط انتخاب و تحلیل محتوا شدند.یافته ها: در این بررسی, 32 مقاله کاملا مرتبط انتخاب شد. در این مقالات مطالبی پیرامون مدل های آموزشی جدید, شیوه های پیشنهادی برای جذب دانشجو, روش های جدید هدایت و راهنمائی دانشجو, هدفمند نمودن آموزش و ارتباط آن با صنعت و نیازهای جامعه و راه های مختلف ارزشیابی دانشجو بیان شده بود. بررسی مقالات همچنین نشان داد که در کشورهای مختلف متدهای آموزشی, تعداد دانشجویان Ph.D بر حسب سن, جنس و ترکیب قومی با هم متفاوت می باشند. نگرانی ها و چالش های عمده آموزش دکترا در دنیا عمدتا در زمینه هایی مانند قوانین, مقررات و ترتیب دوره های آموزشی دانشجویانPh.D , کیفیت دوره و نظم آموزشی در برنامه ها, کیفیت راهنمایی دانشجو, طول دوره و ترک تحصیل, افزایش تعداد دانشجو, بازار کار و اشتغال, مهارت ها و صلاحیت فارغ التحصیلان, تامین هزینه ها, تبادل دانشجو و همکاری بین دانشگاهی و جذب دانشجویان خارجی می باشد.نتیجه گیری: در کشور باید به مدل های متنوع آموزش دکترا مانند مدل مبتنی بر پژوهش بسیار بیشتر بها داده شود و بر لزوم تنوع بخشی به مدل های آموزش و فراهم کردن شرایط لازم برای تربیت افراد واجد شرایط در مدل های آموزشی متناسب جهت پاسخ به نیازهای حال و آینده جامعه تاکید می گردد.
کلید واژه: دکترای تخصصی, آینده نگاری رشد علمی, ایران, رشد و توسعه تحصیلات تکمیلی, آموزش عالی, مرور ساختاریافته

لینک کمکی