نقد و تحليل اشعار عربي در منشات قائم مقام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقد و تحليل اشعار عربي در منشات قائم مقام :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان)

تعداد صفحات :25

قائم مقام فراهانی (1193 - 1251 ه‍.ق.) مردی دانشمند و جامع معقول و منقول بوده و در ادبیات عرب و عجم مرتبه اعلی و قدح معلی داشته است. در قائم مقام او اشعار شاعران دوره های گوناگون ادبیات عرب, همچون: نابغه ذبیانی, حضرت علی (ع), مجنون لیلی, بشاربن برد, ابن خیاط, ابن عمار, محی الدین العربی, صفی الدین الحلی دیده می شود اما اشتباهات فاحش در اعراب گذاری اشعار, غلط های چاپی و ترجمه های نادرست و نامفهوم شایان ذکر است؛ به عنوان مثال این بیت از ابوالاسود الدولیکضرائرِ الحسنا قلن لوجهها حسدا و بغضا انها لدمیم(مثل هووهای زن زیبارو که با حسد و بغض چهره او را زشت و بدریخت می نامند)در کتاب با (کفرا یر الحسنا) شروع شده و در ترجمه هم به خطا چنین ذکر شده است: (گروهی از پستی و دنائت خود و دشمنی نیکی را بدی جلوه دهند.)نگارنده بر آن است تا در این مقاله با توجه به قائم مقام قائم مقام, نسخه مصحح بدرالدین یغمایی, شاعران اشعار عرب را بیابد, ابیات عربی را نقد و تحلیل کند و ارتباط نحوی آنها را با عبارات فارسی بیان نماید.
کلید واژه: قائم مقام فراهانی, قائم مقام, نثر قائم مقام, اشعار عربی

لینک کمکی