بررسي ميزان تبعيت پزشکان قلب و عروق از دستورالعمل ACC/AHA در درمان بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان تبعيت پزشکان قلب و عروق از دستورالعمل ACC/AHA در درمان بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: با توجه به نگرانی از عدم تبعیت تیم پزشکی از پروتکل های استاندارد درمان و عوارض شناخته شده آن و عدم اطلاع وضعیت آن به ویژه در بیماران قلبی در کشور و آمار متفاوت از میزان تبعیت در کشورهای دیگر, به منظور تعیین میزان تبعیت از دستورالعمل ACC/AHA در بین پزشکان قلب در درمان مبتلایان به آنژین صدری ناپایدار (ACS), این تحقیق در بیمارستان شهید مدرس در سال 1389 انجام گرفت.روش بررسی: تحقیق به روش مقطعی روی کلیه بیمارانی که مشکوک به آنژین صدری ناپایدار (ACS) بودند و در آنژیوگرافی تشخیص قطعی داشتند, انجام شد. پروتکل درمانی اعمال شده در آنها بررسی و میزان تبعیت از گایدلاین آمریکا مشخص شد و در صورتی که بالای 75 درصد تبعیت داشته به عنوان تبعیت کامل, بین 75-50 درصد تبعیت نسبی و کمتر از 50 درصد به عنوان عدم تبعیت تلقی شد و نقش خصوصیات فردی و فاکتورهای خطر بیماران با میزان تبعیت دستورالعمل اعمال شده با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: تحقیق روی 100 بیمار مشکوک به آنژین صدری ناپایدار (ACS) انجام شد که 85 نفر آنها تشخیص قطعی داشتند. 40 نفر (47.1 درصد) تبعیت کامل, 32.9 درصد تبعیت نسبی و 20 درصد عدم تبعیت داشتند, به عبارتی 52.9 درصد تبعیت قابل قبولی نداشتند. هیچ یک از خصوصیات فردی و فاکتورهای خطر بیماران در میزان تبعیت نقشی نداشت.(NS) نتیجه گیری: میزان عدم تبعیت از دستورالعمل ACC/AHA در اداره بیماران با آنژین صدری ناپایدار بالا بود که جای نگرانی دارد. بررسی سرانجام این بیماران و علل عدم تبعیت را به شدت درخواست می نماییم.
کلید واژه: آنژین صدری ناپایدار, دستورالعمل ACC/AHA, پزشکان قلب

لینک کمکی