بررسي ميزان اثربخشي توپيرامات در بهبود سردردهاي ميگرني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان اثربخشي توپيرامات در بهبود سردردهاي ميگرني :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: مطالعات مختلف حاکی از افزایش کیفیت زندگی به دنبال مصرف توپیرامات به عنوان داروی پیش گیرنده از میگرن است. برای برآورد شدت سردرد میگرن و نیز تاثیر درمان, از پرسش نامه های MIDAS (Migraine Disability Assessment) و HIT6 ((Headache Impact Test استفاده می شود. در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر توپیرامات بر بهبود شدت انواع میگرن با استفاده از این دو پرسش نامه و مقایسه نتایج با یکدیگر پرداخته شد.روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی, توپیرامات با دوز 25 میلی گرم در روز برای هفته اول شروع و طی 4 هفته به 100 میلی گرم در روز افزایش و برای مدت 12 هفته ادامه یافت. ابتدا و در پایان دوره, پرسش نامه های HIT6 و MIDAS برای بیماران تکمیل و تغییر درجه و شدت سردرد قبل و بعد از تجویز دارو ثبت شد.یافته ها: از 118 بیمار, 29 نفر (24.57 درصد) به دلایل مختلف از مطالعه خارج شدند. از 89 بیمار, 67 نفر (75.3 درصد) زن و 22 نفر (24.7 درصد) مرد بودند. میانگین سنی افراد 9.1±33.1 سال بود. بر اساس پرسش نامه HIT6,57 درصد و بر اساس 48 MIDASدرصد بیماران به درمان پاسخ مثبت دادند (P<0.001). نتیجه گیری: مصرف توبیرامات با دوز 100 میلی گرم در روز برای مدت سه ماه در کاهش تعداد و شدت حملات میگرن و نیز بهبود کیفیت زندگی بیماران موثر است.
کلید واژه: میگرن, توپیرامات, پرسش نامه HIT6, پرسش نامه MIDAS

لینک کمکی