مقاله جرم‌شناسي تأثير آثار سينمايي بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون

سینمایی و تلویزیونی را «آثار سینمایی» می‌نامند. امروزه هم‌ذات‌پنداری (Identification) و الگوبرداری اطفال و نوجوانان از شخصیت‌های سینمایی انکارناپذیر است، لذا مطالعات جرم‌شناختی کتابخانه‌ای و میدانی جهت پیشگیری از جرایمی که تحت تأثیر این پدیده ارتکاب می‌یابد، ضرورت دارد. در تحقیقات میدانی 100 نفر متخصص علوم انسانی و 50 نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت و 50 طفل و نوجوان عادی با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های تکمیلی با نرم‌افزار SPSS تحلیل و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) میزان همبستگی بین جرایم اطفال و نوج

مقاله واکاوي و ريشه يابي حوادث مهم در سطح شرکت ملي نفت ايران در بازه ي زماني ( 89 - 97 )

می دانیم حادثه بعنوان یکی از عوامل تباه کننده پتانسیل های بالقوه موجود در صنایع مطرح بوده و علیرغم تلاش های گوناگونی که برای پیشگیری از وقوع آن صورت می گیرد، در برخی موارد وقوع آن اجتناب ناپذیر است؛ اما نکته قابل توجهی که در بررسی سوابق حوادث گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران مشخص گردیده است، تکرار حوادث مشابه در یک واحد عملیاتی و بهره برداری معین و در یک دوره زمانی بسیار کوتاه می باشد. فرایند تحقیق و تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث و یافتن راهکارهای اصلاحی جهت پیشگیری از وقوع مجدد حادثه کمک خواهد کرد تا با شناسایی اشکالات نهان و ضعف های اساسی سیستمی و نح

مقاله برآورد فراسنجه‌هاي ژنتيکي و پديدگاني نسبت چربي به پروتئين شير گاوهاي هلشتاين با استفاده از مدل تابعيت تصادفي