مقاله حمايت شغلي از کارکنان سازمان‌هاي بين‌المللي و رابط? آن با حمايت ديپلماتيک

ن ویژگی‌های حقوق حاکم بر روابط شغلی کارکنان سازمان‌های بین‌المللی، حمایتی بودن آن است. حمایت شغلی از کارکنان در مواردی چون حمایت از آنها در مقابل نفوذ، دخالت یا اعمال خودسران دولت‌ها یا حتی سازمان‌های بین‌المللی متبوع آنها صورت می‌پذیرد. حمایت شغلی از کارکنان سازمان‌های بین‌المللی در موضوعات مربوط به مصونیت‌ها یا جبران خسارات وارده به آنها در حوز حقوق و تکالیف سازمانی آنها متبلور است. حق اعمال حمایت شغلی توسط سازمان بین‌المللی در مقابل آسیب‌های وارده به کارکنانش به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت متبوع کارمند آسیب‌دید سازمان نی

مقاله ترانزيستور ماسفت سه‌گيتي با استفاده از ديود تونل‌زني سيليسيم-ژرمانيم براي بهبود اثر بدنه شناور

ه ساختار جدیدی برای ترانزیستور سه‌گیتی (SG-TD) ارائه شده است. در این ساختار با به کار بردن سیلیسیم-ژرمانیوم در ناحیه سورس و ایجاد تونل‌زنی به درون ناحیه سورس، مشخصه‌های ماسفت سه‌گیتی در مقایسه با ساختار ماسفت‌های سه‌گیتی مرسوم (C-TG) بهبود داده شده است. در ساختار پیشنهادی علاوه بر اینکه عایق بودن ترانزیستور در زیر کانال حفظ می‌شود، اثرات منفی آن نیز کاهش می‌یابد. در ساختار ارائه شده برای جلوگیری از تجمع حفره‌ها درون سطح کانال از سیلیسیم-ژرمانیوم استفاده شده است. این کار باعث کاهش اثر بدنه شناور (FBE)، اثر خودگرمایی (SHE) و جریان چگالی حفره‌ها در ماسفت

بررسي رابطه بين ابعاد دينداري از منظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان دانشگاه يزد)

وهش، بررسی رابط بین ابعاد دینداری اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی است. بر این اساس، ابتدا با مراجعه به نهج‌البلاغه و بر پایه سه اصل اعتقادات، احکام و اخلاق، شاخص‌های مربوط به هر یک از این اصول استخراج شدند؛ سپس، میزان گرایش و اعتقاد به آنها و همچنین تأثیر آنها بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه یزد مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان در دینداری، به‌طور متوسط، نمره خوبی دریافت کرده‌اند. از ابعاد تأثیرگذار بر دینداری، کمترین امتیاز، متعلق به بعد احکام و بیشترین امتیاز، متعلق به بعد اعتقادات است. همچنین، افراد مورد