به کارگيري روش معكوس جهت تلفيق حل عددي دو بعدي، حجم محدود و تفاضل محدود بين پره هاي ثابت توربين

یه : نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي)تعداد صفحات :26با پیشرفت روش های شبیه سازی عددی حجم محدود و تفاضل محدود در مدلسازی جریان های مادون صوت و مافوق صوت در مسیرهای مختلف از جمله جریان های داخل پره های توربین، بكارگیری تلفیقی روش های عددی حجم محدود و تفاضل محدود می تواند ویژگی های مثبت هر دو روش را همزمان استفاده نماید. نوآوری این مقاله بهبود روش حجم محدود از طریق تلفیق آن با روش تفاضل محدود در مدلسازی دو بعدی جریان مافوق صوت بین پره های ثابت توربین می باشد. در این تحقیق همچنین با استفاده از روش معكوس لون برگ مارکوارت، سهم بهینه گره ها یا محدوده

مقاله پيوند ادبيات و نگارگري؛ خوانش تطبيقي ليلي و مجنون جامي و نگاره‌اي از مظفرعلي

یقی در فرایند تکامل خود، روش‌شناسی‌های متنوعی را عرضه کرده است. رهیافت نقدبنیاد ادبیات تطبیقی ضمن گسستن قیدوبندهای رهیافت تاریخ‌گرا، بر ضرورت کشف پیوند ادبیات با دیگر هنرها و دانش‌ها برای استخراج و طبقه‌بندی قوانین عام حاکم بر ادبیات و در نتیجه، درک بهتر و جامع‌تر آن تأکید ورزیده است. پژوهش حاضر با تکیه بر این دیدگاه، بخشی از روایت لیلی و مجنون نورالدین عبدالرحمن جامی در مثنوی هفت اورنگ را با نگاره‌ای منسوب به مظفرعلی از پیروان مکتب نگارگری تبریز واکاوی کرده است. براساس پژوهش پیشِ‌رو، عناصر زمان، پیرامتنیت، توصیف و دلالتمندی جزو اصول کلی ا

توليد کامپوزيت پايه فلزي Tio2/Al5083 به وسيله روش فراوري اصطکاکي اغتشاشي (FSP)

مد به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فرآیند جدیدی می‌باشد که دارای بازده بالا و بدون ضرر برای محیط زیست می‌باشد. جوش حالت جامد (FSW) به عنوان اختراعی مهم در جوش فلزات در یک دهه اخیر در نظر گرفته شده است. اخیرا فرآیند فرآوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP) برای بهسازی زیرساختاری مواد فلزی ابداع شده است که بر اصول روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بنا گشته با این تفاوت که در این فرایند جوشکاری در میان نیست و ابزار غیر مصرفی به درون قطعه رفته و دو ماده را مخلوط کرده و با تولید کامپوزیت پایه فلزی (MMC) خواص بهینه‌ای نسبت به فلز پایه حاصل می‌گردد. در این مقاله از ورق‌ها